राज्य मोर्चा

श्री अंकित चेची
युवा मोर्चा

9529442100

डॉ. रक्षा भण्डारी
महिला मोर्चा

9975167066

श्री कैलाश मेघवाल
एससी मोर्चा

9414513070

[email protected]

श्री नारायण मीणा
एसटी मोर्चा

9414034777

[email protected]

श्री हमीद खान मेवाती
अल्पसंख्यक मोर्चा

7597364786

श्री चम्पालाल प्रजापत गेदर
ओबीसी मोर्चा

8094687777

श्री भागीरथ चौधरी
किसान मोर्चा

9571396889, 9414011998