राज्य मोर्चा के अध्यक्ष

श्री अंकित चेची
प्रदेश अध्यक्ष - युवा मोर्चा

9529442100

डॉ. रक्षा भण्डारी
प्रदेश अध्यक्ष - महिला मोर्चा

9975167066

श्री कैलाश मेघवाल
प्रदेश अध्यक्ष - एस. सी. मोर्चा

9414513070

[email protected]

श्री नारायण मीणा
प्रदेश अध्यक्ष - एस.टी. मोर्चा

9414034777

श्री हमीद खान मेवाती
प्रदेश अध्यक्ष - अल्पसंख्यक मोर्चा

7597364786

श्री भागीरथ चौधरी
प्रदेश अध्यक्ष - किसान मोर्चा

9571396889, 9414011998

श्री चम्पालाल गेदर
प्रदेश अध्यक्ष - ओ.बी.सी. मोर्चा

8094687777